Adoptionsprocessen

Föräldrautbildning för adoptanter

Innan du kan ansöka om ett medgivande för att bli adoptivförälder måste du gå en obligatorisk föräldrautbildning.

Kursen är till för att ge insikt och kunskap om adopterade barn och deras behov. Utbildningen förbereder dig på anknytning, på vad adoptivbarn kan bära med sig från sina första år i livet och de utmaningar du kan tänkas ha framför dig. Målet är att du ska känna dig helt säker på att du verkligen vill och kan adoptera ett barn.

Det handlar inte om att du ska bli en bättre förälder utan mycket tid av utbildning går till att kunna sätta sig i barnet situation och hur hen kan tänkas uppleva den stora omställning det är att flyttas till en helt ny plats med helt nya människor.

Din kommun kan hänvisa dig till var närmaste föräldrautbildning arrangeras och priserna varierar beroende var i landet du bor.

Dela gärna

Kommentera gärna
Har du gått en föräldrautbildning för adoptivföräldrar? Vad tyckte du?

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *