Auktoriserad organisation som förmedlar internationell adoption.