Det formella namnet är adoptionsorganisation men de flesta använder ändå adoptionsbyrå när de pratar om den förening/organisation som sköter förmedlingen vid en internationell adoption.
MFoF är de som auktoriserade organisationer för internationell adoption.