Organisation som hjälper sökande i processen kring en adoption. Kallas ofta för ”adoptionsbyrå” av gemene man.