Uppsatser och rapporter

Socialstyrelsen: Ny kartläggning visar på brister i stöd till adopterade

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning och analys av det stöd och de insatser som erbjuds till adopterade och adoptivföräldrar. Resultaten visar att stödet inte motsvarar behoven på ett likvärdigt sätt. Nu föreslås flera utvecklingsinsatser.

Läs hela rapporten på socialstyrelsen.se.

Dela gärna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *