Adoptionsprocessen

Medgivandeutredning

För att få adoptera behöver du ett medgivande från socialnämnden. Socialtjänsten gör då en medgivandeutredning där utredaren bedömer om de sökande har tillräckliga kunskaper och insikter om adopterade barn och om deras behov samt om de har rätt förutsättningar för att bli adoptivföräldrar.

Utredaren tittar bland annat på de relationer och sociala nätverk, de sökandes bakgrund, sysselsättning och ålder samt fysiskt och psykiskt hälsotillstånd. De ställer frågor om motiv till adoptionen, ekonomi, livsåskådning, ekonomi samt om hur bostad och närmiljö ser ut. Man pratar också inställning till ett framtida adoptivbarns bakgrund. Om de sökande redan har barn ska utredaren bedöma om barnet eller barnen kan dela föräldrarnas omsorg och uppmärksamhet med ett nytt syskon.

Som sökande behöver du komplettera med läkarintyg, referenser samt intyg om anställning.

Dela gärna

En kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *