Uppsatser och rapporter

Blodets och rötternas logik: Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik

Doktorsavhandling från 2010.
av Malinda Andersson

Hur kommer det sig att barn i andra delar av världen blir tillgängliga för internationell adoption? Vad innebär det att vara internationellt adopterad? Och vad är egentligen så speciellt med adoptivfamiljer? Dessa frågor är på en och samma gång centrala och perifera i föreliggande studie. Jag avser inte att besvara dem genom en förklarande ansats där orsaker söks, erfarenheter lyfts fram eller olika familjepraktiker1 utreds. Vad jag istället ämnar utforska är vetandet om internationell adoption inom ramen för en bestämd diskursiv praktik: den svenska välfärden.

Går att läsa på DIVA-portalen

Dela gärna

Kommentera gärna
Har du läst avhandlingen? Vad tyckte du?

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *